Hoppa till innehåll

Certifikat

ISO 9001:2015
Storebrogjuteriet är sedan hösten 2004 certifierade enligt ISO 9001

ISO 14001:2015
Storebrogjuteriet är sedan hösten 2004 certifierade enligt ISO 14001

 

Kvalitets och miljöpolicy

Vårt kvalitets- och miljöarbete ska konkretiseras i klara mål som syftar till ständiga förbättringar

Vi ska alltid uppfylla de lagar och krav som ställs i lagstiftningen samt andra krav som ställs på verksamheten

Vi ska alltid sträva efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt samt att förebygga föroreningar

Vi ska vara lyhörda och ta fasta på kundernas krav och uppfylla deras förväntningar

Vi ska hålla den kvalité på produkterna som kunderna förväntar sig

Vi anser att kvalité är när kunden kommer tillbaka och inte produkten

Alla anställda är ansvariga för kvaliteten på det arbete som utförs och som antingen direkt eller indirekt påverkar vårt åtagande mot kunden

Alla anställda ska känna till vår kvalitets och miljöpolicy och aktivt arbeta för att den uppfylls.

Utgåva 3 Storebro 2012-06-07

____________________

VD Olle Ahlström

ISO 9001/14001

Bureau Veritas

ABS

RINA